Canal ètic

En compliment amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció, ECOM ha habilitat un canal ètic amb objecte de prevenir, detectar i gestionar qualsevol conducta irregular, il·lícita, delictiva o contrària als valors i normativa interna de la organització tal i com es descriu al Reglament del Sistema Intern d'Informació d'ECOM. 

A tal efecte, ha contractat els serveis de CO-RESOL, una solució digital que permet, en coherència amb la normativa vigent, gestionar i documentar la recepció, gestió i resolució d'informacions de manera fàcil i intuïtiva "fent un click" tal i com es pot consultar a la Guia d’ús del Canal Ètic d’ECOM.

El canal ètic d’ECOM és una eina de transparència que, dins el model de gestió basat en la millora contínua de la organització, afavoreix la confiança dels diferents grups d’interès de la mateixa garantint el compliment de la legalitat i dels principis i valors d’aquesta. 

Aquest canal està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a través de la web https://co-resol.bcnresol.com/webclick o de l’App CO-RESOL.