GUIA DE SUPORT A LES FAMÍLIES PER A LA DEFENSA DELS DRETS INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

La Guia de suport a les famílies per a la defensa dels drets dels infants i joves amb discapacitat física està estructurada en relació als drets principals que els infants amb discapacitat tenen reconeguts a través de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l’ONU el 2006. 

Dins l’apartat de cadascun dels drets trobeu informació i recursos per facilitar-vos i orientar-vos en el camí de l’exercici del dret en qüestió, un apartat de preguntes freqüents, que pretén respondre d’una manera clara i entenedora aquelles qüestions que més habitualment us plantegeu les famílies i, en aquells drets en els que normalment hi ha major dificultat per poder-los exercir (com és el cas del dret a l’educació inclusiva o el dret a l’accessibilitat, entre altres), trobeu també un seguit d’estratègies que esperem que us puguin ajudar a superar alguns dels obstacles que se us poden anar presentant a l’hora de voler accedir a un determinat dret. 

La guia recull informació i orientacions en relació específicament a la discapacitat física i/o orgànica, tot i que també es fa esment a altres tipologies de discapacitat. 

Aquesta guia s’anirà actualitzant periòdicament. Si detecteu alguna informació que cal ampliar o rectificar, si us plau, envieu-nos un e-mail a acciosocial@ecom.cat

 

Valoran's

Valora la guia de famílies

Hola!

T'agrairem que després d'haver fet la teva consulta a la guia, ens responguis aquesta breu enquesta.

I sobretot si vols comentar-nos quelcom més a millorar, també pots contactar-nos enviant un correu a acciosocial@ecom.cat.

La teva opinió és clau per a nosaltres!

VALORA LA GUIA