Formació en atenció a la diversitat per als/a les professionals

ECOM us oferim als centres esportius formació sobre atenció a la diversitat, adreçada als diferents perfils professionals amb què compteu als vostres centres, per tal que pugueu millorar l’atenció que presteu a la vostra clientela, tenint en compte les seves característiques i necessitats específiques.

Les nostres formacions se centren especialment en l’atenció que requereixen les persones amb discapacitat.

Podeu sol·licitar-nos més informació sobre aquest servei contactant aquí.

Una aula de formació en què diversos alumnes estant escoltant les explicacions del noi que imparteix la formació