Assessorament, tramitació i gestió de les mesures alternatives

Les empreses públiques i privades de 50 o més treballadors tenen l'obligació legal de contractar un nombre de persones amb discapacitat que representi, com a mínim, el 2 per cent de la plantilla. No obstant això, existeixen supòsits excepcionals d'exempció total o parcial d'aquesta obligació de reserva, que es pot substituir pel compliment alternatiu de l'obligació mitjançant mesures alternatives.

ECOM oferim assessorament sobre la declaració d’excepcionalitat i mesures alternatives, i acompanyament per a la seva tramitació i gestió, a aquelles empreses i altres organitzacions o col·lectius professionals que avalin que no poden acomplir aquesta obligació legal a través de la contractació directa de persones amb discapacitat, i que, en conseqüència, es troben en algun dels supòsits excepcionals d’exempció total o parcial d’aquesta obligació de reserva.

Imatge sense descripció

Afavorir la inclusió laboral de les persones amb discapacitat és la nostra prioritat, per això també estem al servei de les organitzacions per estudiar les possibilitats de contractació de persones amb discapacitat dins la seva empresa o organització.

Per més informació sobre aquest servei contacti aquí.