TALLERS PEL DRET A L’HABITATGE: L'oferta de tallers d’aquest octubre posa el focus en la promoció i el foment de l’autonomia a la pròpia llar

Mitjançant aquests tallers d’assessorament col·lectiu, ECOM donem suport i eines a les persones amb discapacitat física i/o orgànica per afavorir l’exercici del seu dret a un habitatge accessible, assequible i amb suports. 

Des d’ECOM, anualment, organitzem activitats participatives dedicades a la defensa del dret de l’habitatge accessible, assequible i amb suports. Aquest octubre, després del taller “Cooperatives d’habitatge inclusiu: Experiències de persones amb discapacitat” organitzat el passat juliol emmarcat en el mateix cicle de sessions virtuals sobre el dret a l’habitatge, proposem tres sessions amb un objectiu comú: promoure i fomentar l'autonomia de les persones amb discapacitat física i/o orgànica a la seva pròpia llar. Les sessions es realitzaran de manera virtual i s’oferirà compartir recursos, drets i formes d’accedir al finançament per tal de garantir aquesta autonomia. 

Seguim treballant per donar resposta a la problemàtica existent del dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, esdevenint un suport clau per la defensa de drets per a una vida autònoma i independent. L’any passat vam publicar unes guies de recomanacions per defensar el dret a fer accessibles els espais comunitaris dels edificis  que recollien el procés que han de seguir les persones per fer accessible els espais comunitaris dels edificis d’habitatges i eliminar les barreres arquitectòniques, així com els canals de denúncia a seguir en el cas de trobar-se amb dificultats a la seva comunitat de veïns.   

Els tallers que durem a terme durant aquest octubre seran:  

Tecnologies de suport per a la llar  

Dia 6 d’octubre de 17.30h a 19.30h 

Compartirem informació sobre els recursos i suports que milloren les condicions de vida de les persones amb discapacitat a la seva llar. Especialment, parlarem de les “Tecnologies de Suport de Baix Cost” de la mà de ESAAC – BaixCost, Societat per al desenvolupament dels Sistemes de Comunicació Augmentatius i Alternatius. Les tecnologies de suport de baix cost són materials, adaptacions i altres recursos que un mateix pot construir o bé es poden aconseguir de manera gratuïta i també tots els recursos del mercat general que s’utilitzen com a producte de suport. Tot plegat compartint les experiències de les persones participants. 

Gestió i mediació per a l’adaptació de l’edifici 

Dia 20 d’octubre de 17.30h a 19.30h 

Explicarem els drets a l’accessibilitat de les persones amb discapacitat per a l’adaptació dels espais comuns dins de l’edifici d’habitatge on resideix. En aquest sentit, exposarem la gestió i procediments per tal de garantir aquest dret, però especialment ens centrarem en la mediació, com a servei per resoldre els conflictes amb la comunitat de veïns i veïnes. El taller serà a càrrec del Servei de mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró.  

Ajuts de rehabilitació 

Dia 27 d’octubre de 17.30h a 19.30h 

Compartirem els recursos de finançament existents per tal de portar a terme les adaptacions a l’edifici, a l’interior de la llar i els productes i tecnologies de suport, presentant la guia d’Accessibilitat de l’habitatge d’ECOM per adaptar l’espai comunitari de l’edifici i l’interior de l’habitatge - Finançament -. També es donarà espai a les persones assistents d’explicar les seves experiències i els reptes d’aquests tipus d’ajudes. 

La inscripció als tallers és gratuïta i obligatòria, ja que es tracta de tallers en petit format i l’aforament és limitat. Us podeu inscriure en aquest formulari. Consulteu el programa complet aquí. 

La importància d’aquests tallers d'assessorament col·lectiu és generar un espai de confiança on les persones participants puguin compartir les seves problemàtiques sobre l’habitatge, creant relacions entre iguals basades en la solidaritat i el suport mutu amb les persones que estan passant per les mateixes circumstàncies. D’altra banda aquest assessorament col·lectiu ens permet compartir eines i coneixements generant així un coneixement col·lectiu. No només es tracta del coneixement tècnic d’ECOM que gràcies a la seva trajectòria pot aportar, sinó del coneixement vivencial de les persones afectades que com a subjectes actius poden transmetre els seus coneixements davant de l’experiència que han viscut i la possible resolució dels seus problemes.   

Pensem que aquesta metodologia de treball afavoreix la promoció de la cohesió social, promovent l’apropament social, de forma segura i accessible amb els formats online i les TICs, especialment amb les persones amb discapacitat.