Oberta la convocatòria de subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a actuacions en àmbit d’accessibilitat en els edificis d’habitatges i/o en l’interior dels habitatges

L’objectiu és assegurar actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya

L’Agència de l’habitatge de Catalunya va fer pública ahir la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

A través d’aquesta convocatòria són subvencionables, les actuacions d'accessibilitat universal en els edificis d'habitatges i/o en l'interior dels habitatges, en especial, les referides a poblacions rurals a tot Catalunya:

  • Actuacions d'accessibilitat en zones comuns dels edificis d'habitatge.
  • Actuacions d'accessibilitat en l'interior dels habitatges.

La presentació de sol·licituds pot fer-se a partir del dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, ambdós dies inclosos.

Cal que tenir en compte que per poder ser subvencionades, les obres s’han d’haver iniciat amb posterioritat al dia 1 de febrer de 2020 i han d’haver finalitzat abans del 31 de març de 2023 (ambdós dies inclosos), independentment del moment en què es concedeixi la subvenció. I que l’incompliment d’aquest termini màxim serà causa de revocació de la subvenció.

Com fem habitualment, des d’ECOM hem preparat un resum de la convocatòria de subvencions per fer-la més entenedora i facilitar el tràmit a les persones que ho puguin necessitar.

Llegiu el Resum de la convocatòria aquí.