Noves convocatòries de la formació per a famílies amb fills/es amb discapacitat

Obrim dues noves convocatòries de la formació en línia per a famílies, ara amb un nou format més flexible.  

La criança d’un/a fill/a amb discapacitat no és quelcom fàcil ni la societat és prou inclusiva encara com per a garantir a tots els infants i joves la mateixa igualtat d’oportunitats, malgrat que hi tenen el dret.   

Sovint les famílies que tenen un/a fill/a amb discapacitat es troben perdudes i superades per les múltiples traves a què han de fer front per aconseguir que els seus/les seves fills/es puguin exercir els seus drets en igualtat d’oportunitats.   

La burocràcia excessiva, la manca o el desconeixement dels recursos i ajuts existents, sovint la manca d’adequació de l’entorn i/o d’empatia..., fa molt més difícil l’acompanyament i el suport que com a pares i mares han de donar als/a les seus/ves fills i filles per al seu desenvolupament emocional, social, econòmic i intel·lectual, així com perquè puguin exercir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes, i viure una vida en igualtat d’oportunitats.    

Conscients d’això, i amb la voluntat de poder ajudar les famílies en aquest tortuós camí per a l’exercici en igualtat d’oportunitats dels/ de les seus/ves fills i fills amb discapacitat, des d’ECOM hem dissenyat aquesta formació en línia

L’objectiu de la formació és compartir els recursos que existeixen per tal que pares i mares puguin acompanyar de la millor manera infants i joves en el seu desenvolupament emocional, social, econòmic i intel·lectual. Així com donar a conèixer els seus drets i dotar-los d’estratègies per defensar-los per tal que els puguin exercir en igualtat d’oportunitats, fomentant d’aquesta manera l’empoderament i l’autonomia dels seus fills i filles.  

En aquesta ocasió, hem sintetitzat la formació en una sola càpsula estructurada en 22 vídeos de no més de 15 minuts de durada (en total 3h i 30 minuts de contingut audiovisual) per tal que les famílies tinguin flexibilitat i temps de poder-la realitzar, connectant-se des de qualsevol dispositiu i en qualsevol espai i circumstància, de manera que puguin aprofitar moments d’inactivitat i convertir-los en oportunitats d’aprenentatge. La formació té una durada de 6 setmanes, període dins el qual també es duen a terme dos o tres trobades virtuals amb altres famílies per tal de compartir experiències, resoldre dubtes, aprendre juntes i enfortir el vincle comunitari.  

Consulta el programa complet

Les dues convocatòries estan programades pel darrer trimetre de 2023:

  • 1ª edició: del 11/09 al 16/10.
  • 2ª edició: del 23/10 al 27/11. 
     

Enllaç d'inscripció:  https://forms.office.com/r/8bKAeDnHXv 

Aquesta formació ha estat dissenyada amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya (amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF).