La iniciativa Centres Cívics Inclusius, on vam participar com a ECOM, reconeguda per l’Ajuntament de Barcelona com a bona pràctica en l’atenció social a la ciutadania

El passat 15 de març es va celebrar la VIII Jornada de Reconeixement a les Bones Pràctiques Socials, un esdeveniment que organitza l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, on es reconeixen les millors pràctiques en l’atenció social a la ciutadania. Enguany una de les bones pràctiques reconegudes ha estat la iniciativa Centres Cívics Inclusius, en l’impuls de la qual vam participar com a ECOM, en el marc de la nostra col·laboració en la Xarxa d’Autonomia Personal i Vida Independent de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Concretament la iniciativa Oci Inclusiu als Centres Cívics se centra en promocionar i donar suport a la participació de les persones amb diversitat funcional en els Centres Cívics de la ciutat i potenciar que els espais, les propostes culturals, els tallers i les iniciatives que es realitzin en aquests equipaments siguin accessibles i inclusives.

El projecte va ser impulsat i dissenyat pel grup de treball d’Oci Inclusiu de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (la XAVI), en el qual participen entitats ciutadanes i persones a títol individual amb representació de tots els tipus de discapacitat (i on hem participat com a ECOM), l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Aquest grup ha dissenyat un model d’equipament cultural inclusiu a partir d’una prova pilot i el treball desenvolupat per quatre comissions de treball (formació, ajuts, acollida i difusió).

La iniciativa va néixer a partir de la detecció que les persones amb discapacitat no estaven participant de manera normalitzada i en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania de l’oferta cultural de la ciutat de Barcelona. I és que els equipaments culturals com els Centres Cívics o els Casals de Barri no tenien incorporada una perspectiva global d’inclusió i accessibilitat universal, ni els seus equips professionals comptaven amb els coneixements adients per a identificar les necessitats específiques d’aquestes persones.

Per resoldre totes aquestes carències es va posar en marxa la bona pràctica Centres Cívics Inclusius, que ara ha estat premiada.

Podeu conèixer més d’aquesta bona pràctica aquí.