La Federació ECOM i l’Associació de Promotors de Catalunya col·laboraran per millorar l’accés de les persones amb discapacitat als habitatges adaptats

Aquesta col·laboració es dóna en el marc del projecte RUMBO, el projecte d'àmbit estatal en què està participant ECOM, que està orientat a impulsar nous models de vida independent per a persones amb discapacitat

Marta Obdulia, gerent de la Federació ECOM, i Xavier Vilajoana, president de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), han signat un acord de col·laboració entre ambdues entitats amb l’objectiu de desenvolupar de manera conjunta accions dirigides a l’anàlisi i a la definició de propostes de treball que contribueixin a millorar l’accés de les persones amb discapacitat a l’habitatge.

En virtut d'aquest acord, la Federació ECOM i l'APCE participaran conjuntament en diferents accions emmarcades en el "projecte RUMBO, cap a un model d'autonomia personal connectada i inclusiva", un projecte estatal en el qual està participant la Federació ECOM, que està subvencionat pel Ministeri d'Assumptes Socials i Agenda 2030, i que està orientat a la cerca de nous models de vida independent per a les persones amb discapacitat. D'acord a aquest conveni de col·laboració signat es crearà un grup de treball per analitzar la situació i definir propostes de millora, s'analitzarà de manera conjunta la situació actual, se sensibilitzarà sobre l'atenció a la diversitat mitjançant formacions i s'elaboraran informes i material orientatiu i pedagògic, entre altres accions.

Marta Obdulia, gerent de la Federació ECOM, assegura que aquest conveni “és molt important perquè ens ajudarà a avançar en l’exercici del dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, ja que facilitarà la connexió de l’oferta i la demanda d’habitatges adaptats”.

Per la seva banda, Xavier Vilajoana, president de l’APCE, descriu aquest acord com a “molt positiu” i remarca que “mostra el nostre compromís com a associació i representant del sector promotor i constructor vers als col·lectius més vulnerables de la societat catalana, a través del suport a programes i projectes destinats específicament a aquest col·lectiu com els que es desenvolupen des de la Federació ECOM”.       

En el marc d’aquest acord, es crearà una comissió formada per un representant de cadascuna de les entitats signatàries que vetllarà pel compliment de les accions acordades en aquest acord.

Aquest conveni entre l’APCE i la Federació ECOM s’emmarca en el conjunt d’accions en Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de l’APCE, fruit del seu compromís i del conjunt del sector promotor i constructor amb les diferents problemàtiques que es donen a la societat en matèria d’habitatge i urbanisme. I en el projecte RUMBO, el projecte estatal en què està col·laborant la Federació ECOM, el qual està impulsat per la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF), de la qual forma part ECOM; la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE); la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE); la Confederación ASPACE; i la Confederación Autismo España.