ECOM reivindica un pla específic pel dret a l’habitatge accessible, assequible i amb suports per a les persones amb discapacitat física i/o orgànica dins el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya

Aquesta és la demanda principal del document d’esmenes que ECOM va presentar al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, durant el període d’audiència i informació pública que va estar obert fins a finals de 2021. Podeu consultar totes les esmenes aquí.

ECOM, com a entitat que treballa per defensar els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica reivindica un pla específic per al dret a l’habitatge accessible, assequible i amb suports per a les persones amb discapacitat física i/o orgànica. Aquesta és la principal demanda que ha inclòs en el document d’esmenes al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, que va presentar a finals de 2021 durant el període d’audiència i informació pública que es va obrir.  

La demanda d’aquest pla respon a la creixent problemàtica d’accés a l’habitatge que afecta cada cop a més a persones amb discapacitat física i/o orgànica. Moltes persones del col·lectiu es troben amb dificultats per accedir a un habitatge, fet que dificulta que puguin dur a terme un projecte de vida independent. Alhora, també hi ha una mancança de suports econòmics, personals o tecnològics que facilitin i afavoreixin la seva inclusió social. 

Entre les causes que provoquen que un habitatge no sigui accessible, assequible o que no es gaudeixi dels suports necessaris, hi ha factors com la inadequació de l’habitatge per les condicions d’accessibilitat a l’entorn urbà, l’edifici i a l’interior de l’habitatge, l’elevat esforç econòmic que han de realitzar les persones amb discapacitat pel greuge comparatiu de cost de vida, la manca de desenvolupament de suports necessaris per garantir una autonomia personal i vida independent (inclòs l’assistència personal) o les condicions d’accessibilitat de les instal·lacions i serveis comunitaris que puguin estar a la seva disposició en igualtat de condicions.

El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) de Catalunya és l’instrument de planificació i programació a llarg termini de les polítiques d’habitatge al territori. En aquest sentit, el seu objectiu és aconseguir fer efectiu el dret a l’habitatge digne a Catalunya i des d’ECOM volem que es garanteix que totes les noves llars, a partir de l’entrada en vigor del Pla, siguin accessibles per a les persones amb discapacitat física i/o orgànica i que aquestes puguin accedir a un habitatge digne d’acord amb les seves necessitats i característiques.