ECOM presenta una bona pràctica en matèria d'inclusió laboral en la Jornada sobre plans d'igualtat, organitzada per l'Ajuntament de Sabadell

Les Jornades de bones pràctiques es duran a terme el 24 i 25 de març per impulsar els Plans d'Igualtat a les empreses i entitats socials de la ciutat de Sabadell, on ECOM també tenim presència

La gerent d'ECOM, Marta Obdúlia, en representació de la Plataforma Vàlua, ha donat a conèixer aquesta tarda la guia que hem elaborat des de l'entitat per fer processos de selecció inclusius i procurar la igualtat d'oportunitats, en la Jornada sobre plans d'igualtat que ha organitzat l'Ajuntament de Sabadell.

L'esdeveniment, que ha tingut lloc a la ciutat de Sabadell  –on tenim presència a través del Servei d'Inclusió Laboral des del 1992 i la Plataforma Vàlua, de la qual formem part–, s'ha celebrat en el marc del Dia de la Dona que va ser el passat 8 de març, amb l'objectiu de fomentar els Plans d'Igualtat a les organitzacions per fer visible el compromís i treballar a favor de la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat sexual.

Des d'ECOM hem presentat una guia per fer processos de selecció inclusius que tinguin en compte la interseccionalitat de les múltiples discriminacions que poden patir les persones, ja sigui per gènere, discapacitat, racialització, etc. Marta Obdúlia ha explicat que la guia d'ECOM té "l'objectiu de trencar estereotips i que hi hagi igualtat d'oportunitats", ja que pretén fer extensiu el model d'atenció centrada en la persona més enllà de la prestació dels serveis.

"No podem parlar de model centrat en la persona, si no parlem d'un model centrat en la persona que forma part del mateix equip", ha subratllat Obdulia durant la presentació, i també ha afegit que la missió de l'organització també s'ha de reflectir en la gestió de l'entitat i en els processos de selecció, com s'ha anat fent a ECOM.

Així doncs, en la gestió de l'equip humà s'ha de posar al centre a cada membre de l'equip com un tot, reconeixent i celebrant les diferències com a valor cabdal per a la construcció d'una societat democràtica moderna, sota el paraigua dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

A més, en el cas d'ECOM aquesta pràctica recollida en una guia s'estén des de l'equip remunerat, a la junta directiva i al voluntariat de l'entitat, segons ha explicat la Marta Obdulia, ja que en tots els àmbits es porten a terme processos de selecció inclusius que tenen en compte la discriminació positiva de la discapacitat.

En aquest sentit, la guia pretén ser una eina per portar a terme un procés de selecció inclusiu, amb suports i ajuts necessaris i amb una mirada interseccional, és a dir, que tingui en compte els diferents eixos de discriminació i privilegis que travessen a cada persona. Tal com s'especifica en aquesta guia, "la clau està en la gestió del talent de cada membre de l'equip donat que totes les persones aportem valor a l'organització".