ECOM impulsa col·laborativament el projecte europeu Sustainable Development Goals for the inclusion of young people with disabilities

Juntament amb altres organitzacions europees, ECOM està implementant un projecte per conscienciar els i les joves de l’efecte que té el canvi climàtic en les persones amb discapacitat.  

Sustainable Development Goals for the inclusion of young people with disabilities (Objectius de Desenvolupament Sostenibles per la inclusió de persones amb discapacitat) és un projecte europeu, impulsat per diferents organitzacions i finançat pel programa de la Comissió Europea d’Erasmus+,  que vol contribuir a la creació d’un entorn adequat per conscienciar els joves amb i sense discapacitat sobre la sostenibilitat ambiental dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, promovent un diàleg actiu entre els joves de la Unió Europea amb i sense discapacitat.  

SDGsIY (acrònim del projecte) té com a objectiu proporcionar als treballadors i treballadores de l’àmbit juvenil coneixements, competències i habilitats per explotar eines digitals i així promoure accions, itineraris i iniciatives d'educació inclusiva no formal i informal al voltant de l'OBJECTIU 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest, l’objectiu número 13 dels ODS, correspon a l’acció pel clima i a prendre mesures urgents pel canvi climàtic i els seus efectes.  

El projecte pretén augmentar la conscienciació de les comunitats locals sobre la importància de l'OBJECTIU 13, convidant els treballadors i treballadores i les organitzacions juvenils a adoptar els resultats assolits. Un altre objectiu del projecte és augmentar la conscienciació dels joves i joves amb discapacitat sobre la importància que l'OBJECTIU 13 tingui presència a les campanyes de les xarxes socials. 

Socis 

Els socis del projecte són organitzacions que tenen experiència provada en activitats d’aquest caire, sobretot en l’aproximació cap a les persones joves per impulsar i treballar en projectes de conscienciació. Les organitzacions són europees, dues situades a Espanya, ECOM i PREDIF, i dues a Itàlia, FELCOS i Comune di Foligno. Una de les claus del projecte és l’oportunitat dels socis per compartir idees sobre com crear consciència de l'OBJECTIU 13 i treballar-les amb les persones joves per una perspectiva més inclusiva.  

Públic objectiu 

SDGsIY vol treballar per construir futurs ciutadans de la UE actius i conscients, millorant la inclusió efectiva de les persones amb discapacitat, permetent que els joves tinguin un paper actiu a la comunitat i al medi ambient a nivell local, europeu i internacional. El seu principal públic objectiu i beneficiaris són treballadors i treballadores de l'àmbit juvenil, joves amb i sense discapacitat, associacions de joves, organitzacions que treballen dintre els tòpics de l’SDGsIY i el públic general. La pro activitat i participació, amb una aproximació oberta i horitzontal, de totes aquestes persones serà clau per aconseguir diferents perspectives i aportacions a totes les fases del projecte.  

Activitats 

Les activitats del projecte es desenvoluparan al llarg d’aquest curs. Entre les accions previstes hi haurà: formacions, campanyes de xarxes socials de conscienciació i actes de presentació del projecte i resultats d’aquest. Estan previstos actes a Espanya i Itàlia.