ECOM exigeix la priorització en l’estratègia de vacunació d’aquelles persones amb discapacitat física i/o orgànica que tenen una especial vulnerabilitat per la seva situació de salut

Juntament amb la Plataforma Estatal de Representants de la Discapacitat Física, PREDIF (de la qual formem part) i altres federacions que integren aquesta plataforma, Coamficoa y la Federación Nacional ASPAYM, aquesta setmana hem enviat una carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias (com a cap del ministeri que coordina l’Estratègia de Vacunació COVID-19), demanant la priorització de les persones amb discapacitat física i/o orgànica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que tinguin una especial vulnerabilitat per la seva situació de salut, encara que no tinguin la valoració de dependència. Ens referim a casos en què un metge de la sanitat pública justifiqui mitjançant un informe que és necessària la priorització en la vacunació de la persona amb discapacitat, i del seu cuidador principal, per la seva especial vulnerabilitat en temes de salut, i pel greu risc que suposaria per a la persona si s’infectés amb la COVID-19, així com per les greus seqüeles que està tenint l’actual situació en la seva qualitat de vida.

Així mateix, a la missiva hem demanat també que es prioritzi la vacunació de la persona cuidadora principal d’infants amb discapacitat física i/o orgànica, que tenen una especial vulnerabilitat per temes de salut –i que per la seva edat no poden ser vacunats–, donat que per al seu benestar necessiten un entorn el més segur possible.

Tant ECOM, com PREDIF, com la resta de federacions que la integren, com a representants de les entitats i de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, estem fent un seguiment exhaustiu respecte a com està afectant la pandèmia de la COVID-19 en el col·lectiu a qui representem, així com de tots els protocols d’actuació especialment els referents al procés de vacunació, vetllant perquè la pandèmia tingui el mínim impacte en el seu benestar i en la seva qualitat de vida.