Alça el vol, el nou programa d’ECOM per a fomentar l’ocupació de persones vulnerables en situació d’atur

7 persones vulnerables en situació d’atur s’incorporaran a l’equip d’ECOM per capacitar-se, empoderar-se i convertir-se en agents de transformació del seu entorn. 

Sota el lema ‘Alça el vol’, ECOM impulsa aquest 2024 un nou programa que té per objectiu fomentar l’ocupabilitat i l'empoderament de persones en situació d’atur, concretament, aquelles pertanyents a tres col·lectius especialment vulnerables: persones aturades de llarga durada, dones en risc i persones Trans*.  

Algunes dades de context 

Els cicles econòmics, els factors interseccionals, l’augment de la digitalització o les conseqüències de la COVID-19 i d’altres factors sociodemogràfics com l’edat, el nivell d’estudis, la pertinença a col·lectius vulnerables, la discapacitat, el gènere o les càrregues familiars; influeixen en el mercat de treball i, moltes persones aturades, es troben en períodes de desocupació de llarga duració. Segons dades de l’IDESCAT (2022) la taxa d’atur de llarga durada a Catalunya és del 3,5%. 

Aquesta situació pot esdevenir en un cercle complicat on la persona aturada afronta una sèrie de problemes econòmics, socials i psicològics que poden agreujar encara més la seva situació i les possibilitats d’inserció en el mercat laboral disminueixen. 

Pel que fa a la situació de les dones, segons dades de l’IDESCAT (2023), de les 338.872 persones aturades a Catalunya, el 58% són dones. Pel que fa a la realitat de les persones Trans*,  s’estima que el 80% a Catalunya no treballa (SOC 2023). En aquest cas, el  desconeixement social sobre el col·lectiu alimenta sovint estereotips negatius i prejudicis, que dificulten que puguin desenvolupar-se professionalment i millorar les seves competències sociolaborals. 

Constatada aquesta realitat, el programa ‘Alça el vol’ s’ha dissenyat amb l’objectiu de contribuir en la reducció d’aquestes desigualtats i problemàtiques socials mitjançant la millora de la situació d’ocupabilitat de les persones vulnerables que formen part del projecte, la sensibilització del teixit empresarial, la reducció de les discriminacions en l’àmbit laboral,  el foment de la diversitat de gènere en el lloc de treball incorporant la mirada LGTBIQA+ i la contribució al creixement comunitari. 

7 persones alçaran el vol gràcies a l’acompanyament professional i personal d’ECOM 

Durant els pròxims 12 mesos, les 7 persones que han estat seleccionades per formar part del projecte, s’incorporaran a l’equip de l’Àrea dels Serveis d’Inclusió Laboral d’ECOM, on viuran en primera persona l’experiència de treballar en un entorn real desenvolupant diverses tasques. El projecte posa la persona participant en el centre, amb l’objectiu que sigui subjecte actiu del seu procés de capacitació personal i professional. 

L’experiència en primera persona es complementarà amb la realització de formacions per millorar el perfil competencial de les persones participants, així com formacions en matèria de defensa de drets laborals i actuacions centrades en promocionar el seu benestar personal i emocional. L’objectiu final és capacitar i apoderar les persones perquè comptin amb les habilitats i eines necessàries per fer front amb èxit la seva futura inserció al mercat de treball. Des d’ECOM les persones contractades comptaran amb el suport d’una persona especialitzada en orientació laboral que les acompanyarà durant tot el procés i que vetllarà per la seva inserció laboral un cop finalitzi el projecte.  

Persones vulnerables convertides en agents de canvi 

A partir de la seva participació en el projecte, les persones seleccionades es convertiran en agents de canvi, ja que a part de ser  beneficiaries del projecte també són executores –cosa que suposa una feina i un sou- de múltiples accions de sensibilització. 

Algunes de les actuacions que executaran són, per exemple, la realització de tallers de defensa dels drets de les persones amb discapacitat, les accions de sensibilització del teixit empresarial vers la contractació de les persones amb discapacitat o l’assessorament en la incorporació de la perspectiva LGTBIQA+ en els projectes i serveis d’ECOM, entre altres. Totes aquestes accions  tindran com a beneficiàries les persones amb discapacitat, l'equip professional d’ECOM , així com el conjunt de la societat. 

D’aquesta manera, el coneixement, la conscienciació i l'apoderament sobre les discriminacions que pateixen com a persones vulnerables i en risc d’exclusió social, podran ser utilitzats per transformar el seu entorn i, d’aquesta manera, que el seu entorn continuï canviant les persones del seu voltant. Es tracta, doncs, de generar una cadena de transformació social.  

'Alça el vol’ s’alinea amb diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030 de la ONU: ODS 1. Posar fi a la pobresa, ODS 5. Igualtat de gènere, ODS 8. Treball decent i creixement econòmic i ODS 10. Reducció de les desigualats.  

Aquesta projecte ha estat finançat per la convocatòria TRANS, DLLD i DONA del Programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Programa de FSE+ de Catalunya 2021-2027.