Federació ECOM. Política de transparència

Política de Transparència

Per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2017 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Federació ECOM certifica que en aquesta web consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal. 

Per facilitar la identificació i la localització de la informació a la web, presentem el següent requadre.

+ Compliment de la política de transparència Federació ECOM 2022