Campanya VIDA INDEPENDENT #feselpas

Conceptualització

La campanya “VIDA INDEPENDENT #feselpas” va veure la llum el 2014, gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de promoure la vida independent de les persones amb discapacitat física. Incidint en les mateixes persones amb discapacitat (moltes de les quals no es conceben a elles mateixes amb capacitat d’autonomia i dret a decidir) però també en agents del seu entorn (família, associacions, professionals d’atenció directa, Administració Pública i la societat en general) que encara conceben les persones amb discapacitat com agents passius amb necessitat d’assistència i no com a persones amb igualtat de drets i capacitat d’autonomia personal; i amb voluntat d’impulsar canvis socials que facilitin la igualtat d’oportunitats i la plena inclusió social a les persones amb discapacitat física.

La llavor d’aquesta campanya es va engendrar en el si del treball que ECOM fa des de 2007 en el Servei d’Assistència Personal amb un grup de persones que han anat fent al llarg dels anys camí cap a la seva autonomia personal. Partint de la seva experiència i el seu coneixement, i amb la seva participació activa es van concebre i desenvolupar diferents iniciatives sota l’eslògan de campanya “VIDA INDEPENDENT #feselpas”.

Accions desenvolupades

Cocreació del Documental 'Vides Diverses'

A través d'un procés participatiu, liderat per les mateix persones amb discapacitat i experiència en viure independents, vam crear una eina divulgativa, en format audiovisual, per conscienciar de la capacitat d'autonomia de les persones amb discapacitat física i del seu dret a decidir i a dur una vida independent, que ens permetés arribar als diferents públics implicats en aquest procés de canvi de mirada de la societat (incloses les mateixes persones amb discapacitat) respecte a la discapacitat. + info

El  2015 el documental va ser seleccionat i emès en tres festivals: el Festival Internacional de Cine de Ponferrada; el Festival de Cinema i Drets Humans (Barcelona, Nova York, París) i la XIII Muestra de cine 'La Mujer en Escena'; V Premio 'Mujer en escena', de Màlaga.

El 2018 es va emetre al programa 'Docs' de Betevé, el canal de televisió local de la ciutat de Barcelona.

 

Cocreació de l'exposició 'Vides Diverses'

Per donar continuïtat al documental, i seguir promovent el missatge de la vida independent des d'altres perspectives, es va crear (també a través d'una dinàmica participativa en què les persones amb discapacitat n'eren les protagonistes), l'exposició 'Vides Diverses', un recull fotogràfic on vuit persones amb discapacitat física que duen projectes de vida independent mostres imatges de la seva vida quotidiana. + info

Vídeos #feselpas: encoratjar des de l'experiència personal

Diverses persones amb discapacitat amb projectes de vida independent (usuàries del Servei d'Assistència Personal d'ECOM) van enregistrar vídeos on mostraven alguna faceta de la seva vida i on feien una crida a altres persones amb discapacitat per animar-les a fer el pas d'agafar les regnes de les seves vides i a guanyar autonomia, i dur a terme un projecte de vida independent. La difusió d'aquests vídeos es va canalitzar a través de les xarxes socials (YouTube, Facebook i Twitter) animant a altres persones amb discapacitat i amb projectes de vida independent a seguir la cadena, i a enregistrar el seu propi vídeo amb la seva experiència personal.

Fulletó informatiu

Disseny i impressió d'un fulletó informatiu adreçat a les persones amb discapacitat física en què es presenten els suports i l'acompanyament que des d'ECOM s'ofereixen a les persones per promoure la seva autonomia personal i vida independent.

Acompanyament a les entitats federades

Amb l'objectiu d'afavorir que les entitats que formen part d'ECOM vagin també avançant en el canvi de paradigma i la filosofia de la vida independent, ECOM va dissenyar un conjunt d'accions per a les seves entitats per a acompanyar-les en aquest procés de canvi i aprenentatge, orientades als/a les professionals perquè avancin cap a un model centrat en la persona, que afavoreixi l'autodetermininació de la persona amb discapacitat física; i a les persones associades perquè prenguin consciència de la seva capacitat d'autonomia i del seu dret a decidir.

Aquesta iniciativa es va implementar com a prova pilot amb un grup reduït d'entitats de la ciutat de Barcelona, amb la voluntat de, amb el temps, obrir-lo a la resta d'entitats. Les accions implementades en aquesta prova pilot van ser: assessorament i informació sobre vida independent i autodeterminació, formació, xerrades informatives, grups de suport, i grups entre iguals.

Pla de treball dirigit a la promoció de l’atenció centrada en la persona en equips tècnics de Serveis Socials.

Elaboració d’una proposta de treball dirigida concretament a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona, amb qui ECOM col·labora en la promoció de la vida independent, que incloïa accions diverses (xerrades, assessorament, formació...) adreçades als/a les professionals de Serveis Socials per promoure un canvi en el model d’atenció a les persones amb discapacitat física per tal d’afavorir en aquestes la seva audeterminació i vida independent.