Les persones amb mobilitat reduïda rebran ajudes addicionals per a la renovació dels seus vehicles

El nou Pla d'impuls a la cadena de valor de l'automoció del Govern preveu ajudes addicionals amb una perspectiva social que tenen en compte a les persones amb mobilitat reduïda o amb una renda familiar inferior als 1.500 euros al mes. Aquesta ajuda addicional, de 500 euros, es rebrà en cas que el destinatari sigui una persona amb una renda inferior al percentil 40 de la renda o amb mobilitat reduïda, o el vehicle per canviar tingui més de 20 anys.

Les ajudes del pla presentat pel Govern dilluns passat, dia 15 de juny, estableixen un límit màxim del preu dels turismes de 35.000 euros, que s'eleva als 45.000 euros en el cas dels turismes per a persones amb mobilitat reduïda o vehicles amb etiqueta Zero.

El CERMI ha celebrat aquesta decisió del govern atès que les persones amb mobilitat reduïda han d'adaptar els seus vehicles, amb la qual cosa tenen major despeses a l'hora de comprar els vehicles. No obstant això, per a aquest col·lectiu, el vehicle privat moltes vegades continua sent essencial per a la seva mobilitat i autonomia, així doncs amb les ajudes públiques, el sobrecost al qual han de fer front es veu parcialment compensat.