Impulsem el projecte "Ciutat Viva", una iniciativa per promoure la participació activa de col·lectius que pateixen discriminació múltimple en la transformació urbana

Dins del projecte, organitzarem un cicle de webinars que agruparà debats i capacitacions per reflexionar sobre diferents conceptes entorn la ciutat i conèixer les diferents eines i espais dels quals disposen la ciutadania per incidir en les polítiques de regeneració urbana a Barcelona

ECOM, en el marc del Dia Mundial de les Ciutats que se celebra el 31 d’octubre, impulsa un nou projecte anomenat "Ciutat Viva", amb la missió de promoure la participació activa de dones que pateixen discriminació múltiple, en especial dones amb discapacitat física, en iniciatives i polítiques de transformació urbana.

L'objectiu d'aquest projecte és avançar cap a ciutats socialment més justes, sostenibles i igualitàries i, per tal d'avançar cap a aquest objectiu, com a punt de partida s'han organitzat tres debats vinculats a tres eixos temàtics relacionats amb el pla de Barris de Barcelona i el "Manual d'urbanisme de la vida quotidiana" de l'Ajuntament de Barcelona.

El primer debat, que organitzarem dijous vinent 5 de novembre sota el títol "Ciutat jugable i educadora", tractarà sobre la ciutat sota la mirada dels infants i el jovent, l'educació en valors de la diversitat i el foment de l'autonomia a través de l'entorn urbà.

El segon debat,"Ciutat cuidadora", està programat pel dia 10 de novembre i se centrarà a visibilitzar i posar en valor les cures en l'entorn urbà i en els mateixos processos de transformació urbana de manera transversal.

L'últim debat, "Ciutat habitable", que portarem a terme el dia 12 de novembre, girarà entorn l'habitatge digne, accessible i assequible com a pilar de la vida a la comunitat, la igualtat d'oportunitats i la equitat de gènere.

L'objectiu d'aquests debats és reflexionar col·lectivament sobre els tres conceptes (ciutat jugable i educadora, ciutat cuidadora i ciutat habitable) des de diferents perspectives, així com fomentar la coneixença entre les diferents entitats i col·lectius que hi participaran per teixir aliances i impulsar el treball en xarxa.

Tots tres debats seran de 17.30 h a 19.30 h, comptaran amb subtitulat en directe, i tindran una primera part on participaran les panelistes compartint les seves experiències, i una segona part més participativa on les persones assistents podran fer arribar les seves preguntes i posar en comú les seves vivències entorn aquells temes.

El projecte "Ciutat Viva" també englobarà tres sessions de capacitació amb l'objectiu de donar a conèixer les diferents eines i espais dels quals disposen la ciutadania i les entitats per promoure les iniciatives i polítiques de regeneració urbana a Barcelona.

En aquest sentit, a la primera sessió de capacitació (16 de novembre) s'explicarà quins espais de participació ciutadana hi ha a Barcelona i com funcionen; a la segona (19 de novembre) es posarà en comú què són i com funcionen l'Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva i la Xarxa d'accessibilitat i Vida Independent (XAVI); i per últim s'abordarà quins són els espais per la defensa de drets que existeixen a Barcelona i com funcionen.

Les tres sessions de capacitació també seran de 17.30 h a 19.30 h i tindran un format de taller obert on es facilitarà que les persones participants puguin resoldre els seus dubtes i adquireixin les eines bàsiques per relacionar-se amb l'administració pública.

La inscripció tant per als tallers com per als debats és gratuïta i obligatòria a través d'aquest formulari i us podeu descarregar el programa complert del cicle en aquest enllaç

El projecte "Ciutat Viva" compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l'assignació de l'IRPF del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. I preveu la posada en marxa el 2021 de grups motors d'entitats i persones que vulguin continuar aprofundint sobre els conceptes de cuitat jugable i educadora, ciutat cuidadora i ciutat habitable, impulsant iniciatives de transformació als seus territoris.