ECOM s’adhereix al manifest promogut per la plataforma ciutadana “Volem llars per viure”

La nostra organització fa anys que defensa i treballa per la promoció del dret de les persones amb discapacitat física a viure independents i a ser incloses a la comunitat, així com perquè l’assistència personal s’universalitzi com a suport essencial perquè això sigui possible  

ECOM, com a entitat que treballem des de fa més de 10 anys per la promoció de l’assistència personal com a suport essencial per què les persones amb discapacitat física puguin decidir on i com volen viure, ens hem adherit al manifest que la plataforma ciutadanaVolem llars per viure” ha impulsat, arrel de la crisi sanitària generada per la COVID-19, durant la qual s’han posat en evidència les mancances de l’actual model d’atenció a persones en situació de dependència, especialment en el model residencial.  

La situació viscuda en els pitjors moments de la pandèmia, ha demostrat que la institucionalització no és l’opció més adequada de vida per a les persones, tal com defensa la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, i que el model d’atenció a les persones amb discapacitat en general té moltes mancances, la solució de les quals cal abordar de manera urgent

ECOM considerem que, ara més que mai, s’ha fet evident que cal una revisió a fons de tots els serveis d’atenció a les persones amb discapacitat de la Cartera de Serveis Socials per adeqüar-los a un model d’atenció comunitària centrada en la persona, fonamentat en els principis de dignitat, capacitat i autonomia de la persona. Una revisió que ha de fer que els serveis s’adeqüin a les necessitats de les persones i no a l’inrevés, la persona al servei; i que alhora ha de contemplar la participació activa de la persona a la comunitat. Una revisió que és especialment urgent en els serveis residencials, on ja és evident que caldran també reformes estructurals dels centres per tal de garantir les condicions de lliure elecció de les persones usuàries, intimitat i relació amb la comunitat, aixi com condicions de seguretat davant realitats com les recentment viscudes amb la pandèmia generada per la COVID-19. 

En paral·lel a aquesta revisió, ECOM considerem que cal seguir treballant per l’impulsar suports que garanteixin una vida autònoma dins la comunitat, com és el cas de l’assistència personal, un model d’atenció que la nostra entitat ve reivindicant fa més de 10 anys i pel desenvolupament del qual estem treballant en col·laboració amb les Administracions Públiques. Després d’una més d’una dècada, som a portes de que s’aprovi la regulació de la figura de l’assistència personal a Catalunya, que esperem obri la porta a que, totes les persones que ho vulguin, puguin accedir a aquest suport en unes condicions que els possibiliti dur a terme un projecte de vida independent. Des de la nostra institució, seguirem vetllant perquè així sigui