Sessió de reflexió | Com avançar en la implementació del model d'atenció centrat en la persona en les polítiques públiques de salut

El  dimecres, 22 de setembre de 10 a 12 hores, la Federació ECOM convoquem les nostres entitats federades (en especial a aquelles que treballen en l’àmbit de la salut) a una sessió participativa amb l’objectiu de reflexionar conjuntament sobre com s’ha d’avançar en la implementació d’aquest nou model d’atenció centrat en la persona en les polítiques públiques de salut i quin paper han de tenir les entitats.

Per tal d’emmarcar la reflexió, així com per disposar d’informació actualitzada de quin treball està fent el Govern pel que fa a la implementació del model d’atenció centrat en la persona en les polítiques públiques de salut, hem convidat a aquesta sessió el Dr. Sebastià Santaeugènica, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, del Pla Director Sociosanitari i del Programa d’Atenció Integrada Social i Sanitària (PAISS) del Departament de Salut, que farà una conferència inicial sota el títol ‘Com adaptar el sistema sanitari a les persones amb necessitats complexes. En quin punt ens trobem?'

Posteriorment, durem a terme un espai de reflexió conjunt amb totes les entitats assistents, dirigit per la consultoria social Vector 5, per consensuar quin paper creiem que hem de tenir les entitats en la implementació d’aquest model així com per establir les línies de treball a desenvolupar des de la federació per tal d’influir-hi.

La sessió serà virtual i es durà a terme a través de la plataforma Zoom. Per poder assistir, cal realitzar inscripció prèvia en el següent formulari i, abans de la sessió, enviarem l’enllaç per poder assistir.

Organitza

ECOM