Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

El model de cogestió del servei d’assistència personal d’ECOM, premiat per La Confederació com a exemple de governança democràtica

Ahir a la tarda, el model de cogestió del nostre servei d’assistència personal va ser premiat, en la categoria de Governança Democràtica, en la convocatòria d’enguany de premis de La Confederació, uns guardons que tenen per objecte reconèixer iniciatives de governança democràtica i transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones. En aquesta categoria s’havien presentat 13 candidatures.

Per part d’ECOM van recollir el premi, el nostre president, Antonio Guillén, i una persona usuària del servei d’assistència personal, Martí Ballada. El lliurament del premi va ser a càrrec de Francina Alsina, presidenta de La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

UN MODEL DE COGESTIÓ D’UN SERVEI, QUE SITUA EL PODER DE DECISIÓ EN LA PERSONA USUÀRIA

El projecte presentat per ECOM, i premiat per La Confederació, es fonamentava en el model de cogestió del servei d’assistència personal que la Fundació ECOM va començar a impulsar el 2007, i que avui s’aplica per a la gestió del servei d’assistència personal que prestem a 81 persones amb discapacitat física de tota Catalunya. L’assistència personal és un servei que dona a la persona amb discapacitat el suport necessari per poder realitzar el seu projecte de vida.

En el servei d’assistència personal d’ECOM són les persones usuàries les que lideren la governança i les que dissenyen l’estructura de gestió del servei mentre que ECOM, com a entitat, les acompanya i dóna suport en la gestió del servei. L’objectiu d’aquest model de cogestió és garantir a les persones usuàries els principis d’autodeterminació i autonomia personal, que són la base del model de vida independent, així com drets reconegurs a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

La innovació principal d’aquest model de gestió és, que a diferència de com s’ha vingut fent fins ara -en què els serveis s’han articulat per donar garanties a l’Administració Pública o garanties a les entitats gestores-, aquest model trenca amb això, i aposta per garantir i posar pel davant els drets de les persones usuàries.

Aquest model de cogestió s’ha construït a través d’una metodologia de treball compartit entre persones usuàries amb l’impuls d’espais de participació diversos com comissions de treball, grups entre iguals, entrevistes individuals, focus grups, etc. L’essencial d’aquesta metodologia ha estat en tot moment la comunicació entre totes les parts, la proximitat i, sobretot, la visió de la persona usuària com a agent actiu dins el servei i l’organització.

Amb tot això, s’ha establert un servei que s’articula a partir de la presa de decisions i la personalització, un servei que és flexible i permeable als suggeriments i canvis proposats per la persona usuària.

Aquesta experiència de més deu anys de cogestió del servei d’assistència personal, amb el lideratge de les persones usuàries, ens han permès definir els paràmetres pels quals ha de ser regulada la figura de l’assistent personal per garantir els drets de les persones i garantir el desenvolupament dels seus projectes de vida. Uns paràmetres que actualment estem defensant, com a interlocutors que som davant l’Administració en representació de les persones amb discapacitat física, en la regulació que s’està fent de la figura de l’assistent personal.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat