Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

El Govern impulsa l'assistència personal a Catalunya per a les persones amb discapacitat física i sordceguesa

El passat dijous 27 de juny, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va presentar una nova regulació de l’assistència personal, per a l’elaboració de la qual s’ha comptat amb la col•laboració d’ECOM. Amb aquesta nova ordre, que regularà la figura de l’assistent personal per a persones amb discapacitat física o sordceguesa, el Departament vol reforçar, flexibilitat i dignificar aquest servei amb un nou model que superi les mancances de la normativa actual i suposi l’impuls d’aquesta figura professional.

Aquesta ordre arriba com a resposta al pla pilot del servei d’assistència personal que el Govern i ECOM van iniciar el 2007 i al qual es van acollir una cinquantena de persones amb discapacitat física.

L’any passat, es va dur a terme un estudi d’avaluació del projecte, liderat per ECOM, que va posar de manifest resultats molts positius, tant pels participants com pels professionals. En aquest sentit l’estudi va detectar millores en el benestar emocional, físic i material, en les relacions interpersonals i la inclusió social dels participants. Els usuaris van constatar un increment de la vida independent, de l’autodeterminació, la satisfacció amb si mateix i també una disminució de la càrrega i l’estrès familiar.

DETALLS DE LA NOVA REGULACIÓ

L’aposta del Departament és una regulació pròpia que superi les limitacions que té el servei d’assistència personal tal com queda recollit en la llei de la dependència. Els avenços se centren tant en la flexibilització i les hores d’atenció, com en les condicions laborals i formatives de l’assistent personal

Un dels aspectes més rellevants de la nova ordre fa referència a la dotació econòmica per aquest servei, que triplicarà els imports actuals. En aquest sentit, si en el marc normatiu vigent una persona amb dependència pot percebre fins a 715 euros mensuals per a contractar un assistent personal, el model català ampliarà aquesta quantitat fins als 2.520 euros al mes, per unes 140 hores d’assistència com a màxim. Si es requereix de menys suport, l’import es reduirà proporcionalment a les hores contractades amb un cost de referència de 18 euros/hora.

Pel que fa a la formació de les persones que vulguin dedicar-se a l’assistència personal, la llei de la dependència no ha desplegat mai una formació específica per aquesta figura i, en canvi, exigeix coneixements que se centren en l’àmbit sanitari. La nova ordre posarà fi a aquesta mancança. En aquest sentit, les persones que vulguin formar-se com a assistents personals hauran de seguir un curs de capacitació de 50 hores en què es treballaran aspectes com els drets de les persones amb discapacitat, la comunicació, les ajudes tècniques i cures bàsiques, les mobilitzacions, etc.

Cal destacar que l’assistència personal és molt heterogènia, ja que el perfil de persones que atén i les necessitats que presenten també són diverses. És per això que el criteri d’idoneïtat alhora de contractar el fixarà la persona usuària, que escollirà el professional amb les capacitats, els coneixements o la titulació específics que més convingui d’acord amb el seu projecte de vida.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat