Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

ECOM obté per a les seves entitats federades 1.000.000 euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2018 del tram autonòmic de Catalunya

AQUESTA XIFRA REPRESENTA EL 55% DE LA QUANTIA SOL•LICITADA

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2018, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades a Catalunya un total de 1.056.882,36€, un 55% de la quantitat sol•licitada.

ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2018 un total de 57 accions: 34 de continuïtat, 22 projectes nous i una subvenció per a la gestió de les activitats subvencionades.

El 26 de març del 2019 es va publicar la resolució definitiva, amb la concessió de subvencions a 51 projectes presentats a través d’ECOM, executats per 28 entitats federades. Els projectes s’emmarquen en nou línies d’acció:

Línia A1. Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones. S’ha concedit finançament a 1 projecte nou. El projecte consisteix en tallers de salut cerebral dirigits a dones que han patit un càncer de mama, per tal de contribuir en la millora de la seva qualitat de vida.

Línia A3. Accions per a la inserció sociolaboral de les dones. S’ha concedit finançament a 1 projecte nou. El projecte busca donar visibilitat a les múltiples violències que pateixen les nenes i dones amb discapacitat física, especialment en la incorporació al mercat de treball. És un projecte liderat i executat íntegrament per dones on més de la meitat tindran algun tipus de discapacitat, preferentment física, de manera que es dóna visibilitat a la seva capacitat transformadora.

Línia B2. Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb malaltia mental i amb dependència. S’han aprovat 9 projectes, dels quals 1 és nou i els altres 8 ja es venien realitzant en anys anteriors.

Línia B.4 Accions d'atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència en el domicili i en el seu entorn social i familiar, així com els dirigits al suport de les seves famílies i cuidadors. En aquesta línia s’ha concedit subvenció a 2 projectes de continuïtat.

Línia B.7 Accions d'atenció integral dirigides a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat. Dels 28 projectes que han rebut ajut en aquesta línia, 16 es venien realitzant en anys anteriors i 12 són noves propostes. Són accions orientades a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua, amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles en situació de dependència.

Línia B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat. S’han presentat 5 projectes, i tots han aconseguit finançament. Cal destacar que tots eren projectes de continuïtat.

Línia E.1 Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat. S’ha concedit subvenció a 1 projecte de gestió del voluntariat, que té per objectiu conscienciar a la societat sobre la realitat de les persones amb discapacitat física.

Línia J.1 Accions d'inversió d'obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones no finalitzades i finançades en la convocatòria anterior. Els projectes 3 projectes aprovats en aquesta línia presentats tenen per objecte millorar centres ja en funcionament.

Finalment, s’ha aprovat el 5% del total concedit a la línia per a la gestió i coordinació d'entitats de segon o tercer nivell. Aquesta línia té per objectiu finançar les despeses originades a l'entitat sol•licitant per al desenvolupament de tasques de gestió, coordinació, supervisió i control de les activitats subvencionades en la convocatòria.

Així doncs, en total, ECOM ha rebut en aquesta convocatòria finançament per a 51 projectes dels 57 presentats. D’aquests projectes, 35 són de continuïtat, ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i els 16 projectes restants és el primer cop que n’obtenen.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat