Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

ECOM se suma a la commemoració del Dia Nacional a España de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Avui ens sumem a la commemoració, per primera vegada, del Dia Nacional a España de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006, amb l’objectiu de contribuir a promoure el coneixement, la difusió i la presa de consciència sobre aquesta Convenció i els seus principis, valors i mandats, així com a estendre la cultura i la pràctica dels drets humans en l’esfera de les persones amb discapacitat.

Aquesta commemoració, suggerida pel CERMI Estatal, va ser aprovada el passat 22 de febrer pel Consell de Ministres del Govern d’Espanya. La data del 3 de maig s’ha escollit perquè és el dia que la Convenció va entrar en vigor, l’any 2008, després d’aconseguir el número exigit mínim de ratificacions d’Estats part, entre ells, Espanya.

Allò que estableix aquesta Convenció és d’obligat compliment, ja que segons estableix la Constitució espanyola, els Tractats Internacionals (com és el cas de la Convenció), un cop han estat publicats oficialment a Espanya, passen a formar part del nostre ordenament jurídic intern. Aquesta obligatorietat es veu reforçada també per la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres Acords Internacionals.

El gran valor d’aquesta Convenció és que promou, protegeix i assegura el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals en totes les persones amb discapacitat, i promou el respecte a la seva dignitat inherent. Per això és una eina amb un gran potencial transformador, que ha de ser el marc de referència de totes les polítiques públiques i legislacions que es duguin a terme a Espanya en relació a les persones amb discapacitat.

PRINCIPIS GENERALS QUE REGEIXEN LA CONVENCIÓ

Els principis generals que regeixen aquesta Convenció són:

- El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.

- La no-discriminació.

- La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat.

- El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes.

- La igualtat d'oportunitats.

- L'accessibilitat.

- La igualtat entre l'home i la dona.

- El respecte a l'evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i al seu dret a preservar la seva identitat.

OBLIGACIONS DELS ESTATS QUE L’HAN RATIFICAT

Els Estats que han ratificat aquesta Convenció estan obligats a:

- Assegurar i promoure el ple exercici de tots els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat sense cap discriminació per motius de discapacitat.

- Adoptar totes les mesures que siguin pertinents per fer efectius els drets reconeguts en la Convenció i tenir en compte, en totes les polítiques i tots els programes, la protecció i promoció dels drets humans de les persones amb discapacitat.

- Prendre totes les mesures per modificar o derogar totes aquelles normatives o accions que constitueixin discriminació contra les persones amb discapacitat.

- Abstenir-se d'actes o pràctiques que siguin incompatibles amb aquesta Convenció i vetllar perquè les autoritats i institucions públiques actuïn conforme al que s’hi disposa.

- Prendre totes les mesures pertinents perquè cap persona, organització o empresa privada discrimini per motius de discapacitat.

- Proporcionar informació que sigui accessible a les persones amb discapacitat sobre ajudes a la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de suport.

- Promoure la formació del personal que treballa amb persones amb discapacitat, a fi de prestar una millor atenció i un millor servei.

Des d'aquesta mateixa pàgina, sota la fotografia que acompanya aquesta notícia, os enlazamos a la Convenció, en castellà i català, així com a una versió en Lectura Fàcil.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat