Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

Una mirada a l’informe del Síndic de Greuges de Catalunya 2018, des de la perspectiva de la discapacitat

Avui s'ha presentat el darrer informe del Síndic de Greuges de Catalunya. Amb un total de 20.749 actuacions iniciades el 2018, un 50,58% de les quals per queixes (10.495).

El de l’accessibilitat és un dels temes, com en anys anteriors, sobre els quals s'han rebut queixes (Pàg. 111). Queixes on, concretament, “s’exposen les dificultats que s’han detectat en espais molt diversos pel fet de no disposar d'un itinerari plenament accessible per accedir-hi o per moure's de manera autònoma un cop s'hi ha accedit. Així mateix, també s'han rebut queixes en relació amb les reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat en alguns municipis, qüestió que es va destacar en l'informe anual de l'any anterior”.

L'informe recorda que està pendent l’aprovació del nou Codi d’accessibilitat de Catalunya. “El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa referència al gran abast temàtic i la complexitat del contingut de la llei, d'una banda, i al procés de participació de les entitats, experts i organismes que s'ha dut a terme entre 2016 i 2018, de l'altra. El Síndic ha encoratjat l'Administració a continuar treballant perquè ben aviat es pugui aprovar aquesta disposició”.

En l’apartat de salut, l’informe també fa esmena del greuge econòmic que pateixen les persones amb discapacitat que treballen en la despesa pel copagament de la medicació (Pàg 97). El Síndic considera que aquesta circumstància fa que “la regulació actual de la prestació farmacèutica ambulatòria sigui discriminatòria i poc justa per a les persones que, tot i patir una discapacitat elevada, s'hagin integrat amb normalitat en el món laboral, o puguin percebre una pensió contributiva, respecte d'aquelles que, en la mateixa situació, no treballen i perceben una prestació econòmica no contributiva de la Seguretat Social”.

L’informe recorda que el Síndic ha recomanat en diverses ocasions la modificació de la normativa en benefici del col•lectiu de persones amb discapacitat que estan d'alta en la Seguretat Social o perceben alguna prestació contributiva i apunta que "fins que no s'aprovi el reglament que preveu l'article 3.4 de la Llei catalana 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, de nou vigent, no es podrà considerar efectivament acceptada la recomanació del Síndic”.

Les dades generals del 2018 presenten l’increment més alt en el nombre d’intervencions en l’àmbit de les polítiques socials. L’any 2018 ha estat especialment dur per a les persones en risc d’exclusió social, recorda l’informe. De fet, s’escriu “mai com fins ara el Síndic havia rebut tantes queixes en què una mateixa persona presenta diversos problemes davant l’Administració, tots relacionats entre si i que l’aboquen a una situació d’emergència social i greu vulnerabilitat, de la qual cada cop és més difícil sortir”.

A més, s’especifica, “la majoria de queixes en aquests àmbits han estat presentades per dones. El gènere és molt present en aquesta realitat, bé per la mateixa situació, bé pel fet d’haver-se de fer càrrec d’infants o de persones dependents”.

L’informa constata, segons el Síndic, el biaix de gènere en l’exclusió social, sigui en la distribució del treball, en el repartiment desigual de les tasques de cura entre els membres de la família, o en els casos de violència masclista.

Des d'ECOM volem, amb motiu d'aquest informe, posar de relleu la importància de denunciar la vulneració dels drets que puguem patir en algun moment donat i recordar que la Sindicatura de Greuges de Catalunya està al servei de les persones per atendre les queixes d’aquelles que es troben desprotegides davant l’actuació, o falta d’actuació, davant les administracions.

En aquesta mateixa pàgina, sota la imatge que il•lustra la notícia trobeu l’enllaç a l’informe sencer i també a la pàgina web del Síndic, a la pàgina des de la qual podeu registrar les vostres queixes i/o consultes.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat