Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

ECOM exposa al conseller Bargalló les prioritats a abordar per tal d’avançar en la inclusió escolar a Catalunya dels infants amb discapacitat física

Aquesta tarda diferents representants d’ECOM s’han reunit amb el conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, amb l’objectiu de donar-li a conèixer la tasca que fem des de la nostra organització, així com per exposar-li quines són les problemàtiques que considerem estant dificultant la inclusió escolar dels infants amb discapacitat física a Catalunya. Així mateix li hem demanat la priorització de certes accions per poder avançar en un veritable model d’escola inclusiva que permeti l’escolarització en l’escola ordinària per a tots els infants, independentment de les seves capacitats o limitacions, del seu origen, gènere o orientació sexual, que és el model que des de fa anys defensa la nostra organització.

A Catalunya l’escola inclusiva és un dret reconegut però la realitat és que malgrat que la normativa i la voluntat política del Departament d’Ensenyament sembla avançar cap a aquest model d’escola, actualment la inclusió escolar de l’alumnat amb discapacitat no és una realitat generalitzada.

Per això, com a entitat que defensem el dret a l’escola inclusiva, i pel nostre tarannà de treballar conjuntament per avançar cap a un veritable model d’escola, avui ens hem reunit amb el conseller per exposar-li les principals dificultats que estem detectant (des de la nostra pròpia experiència en la gestió del Servei de Monitors per una Escola Inclusiva, que cogestionem amb la Generalitat de Catalunya; i per queixes que ens arriben) en l’àmbit escolar i la inclusió de l’alumnat amb discapacitat. Perquè considerem que només des del coneixement de les dificultats es poden cercar solucions.

Així mateix, hem exposat al conseller quines considerem que són les prioritats que s’haurien d’abordar per tal d’aconseguir que el desplegament del Decret 150/2017 permeti realment avançar en l’escola inclusiva i de qualitat a Catalunya també per a l’alumnat amb discapacitat física. Aquestes prioritats són:

- Establir un pla d’accessibilitat per garantir que tots els centres educatius de Catalunya siguin accessibles.

- Garantir que en tots els casos es respecta la decisió dels pares i mares respecte al model d’escolarització dels seus fills amb discapacitat (en centres educatius ordinaris o centres d’educació especial).

- Establir un Pla Estratègic per desplegar el decret 150/2017. Especialment conèixer la planificació i estratègia per desplegar els CEEPSIRS a tot Catalunya (centres proveïdors de serveis i recursos). Aquest ens sembla un recurs importantíssim i fonamental per garantir que s’avança en l’escola inclusiva i de qualitat, com a font de coneixement i de recursos respecte a la discapacitat.

- Incloure el dret a l’escola inclusiva, les metodologies d’atenció a la diversitat, el disseny universal en metodologies per l’aprenentatge i formació per fomentar l’autonomia personal i vida independent de l’alumnat amb n.e.e., com eix central i vertebrador a la formació permanent del personal docent i la resta de personal d’atenció de la comunitat educativa.

- Incloure l’escola inclusiva i les metodologies d’atenció a la diversitat, el disseny universal en metodologies per l’aprenentatge i formació per fomentar l’autonomia personal i vida independent de l’alumnat amb n.e.e, com eix central i vertebrador als diferents graus universitaris relacionats amb la pedagogia i la docència, tant per educació infantil i primària, com secundària. Així com garantir l’accés a tarifació social pel col•lectiu de persones amb discapacitat en tota la formació continuada que imparteixen les diferents universitats de Catalunya.

- Establir un Pla Estratègic per incorporar la figura de l’assistència personal als centres educatius, com a recurs imprescindible per fomentar l’autonomia personal i la vida independent de l’alumnat amb n.e.e. i que respon a la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat de la ONU.

- Buscar estratègies i alternatives per oferir espais/dispositius de suport a les famílies d’alumnat amb n.e.e. mitjançant xerrades, formació i suport entre iguals.

- Reclamar que es publiqui el Mapa de Recursos, per serveis territorials. Ens consta que està elaborat i està pendent que es publiqui, per un tema de transparència.

- Conèixer en quina situació es troba actualment el projecte de decret per regular el temps de migdia i quin plantejament fan des del departament per seguir treballant aquest tema.

- Cal establir un mecanisme i/o òrgan per poder avaluar com s’està desplegant el Decret 150/2017 i en definitiva poder avaluar el sistema educatiu; així com tenir informació de com s’avança en l’escola inclusiva a Catalunya. Cal tenir dades quantitatives i qualitatives i cal que aquesta avaluació permeti analitzar les dificultats que existeixen territorialment i prendre decisions i realitzar les actuacions correctores oportunes. Tanmateix ens sembla imprescindible que en aquesta avaluació puguin participar els diferents agents de la comunitat educativa i entitats de l’àmbit de la discapacitat.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat