Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

enllaços d’interès:

ECOM s’ha incorporat al Pacte per la Mobilitat de Barcelona

LA COMPOSICIÓ DEL PACTE S’HA ANAT AMPLIANT DES DE LA SEVA SIGNATURA EL 1998 I ACTUALMENT EN FORMEN PART APROXIMADAMENT UN CENTENAR D’ASSOCIACIONS, EMPRESES, ORGANISMES I ENTITATS PÚBLIQUES VINCULADES AMB LA MOBILITAT, A LES QUALS S'HA SUMAT ECOM.

El Pacte per la Mobilitat de Barcelona van signar-lo una trentena d’entitats i organitzacions ciutadanes, a més del propi Ajuntament, per formalitzar el compromís, la corresponsabilitat i la participació voluntària de tots els agents amb capacitat d’actuar en alguns dels àmbits relacionats amb la mobilitat.

Va néixer per ser un espai de consulta i diàleg i per contribuir a impulsar iniciatives i trobar respostes a les noves necessitats en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana perquè Barcelona continués progressant cap a un model de mobilitat sostenible en un espai públic més segur i confortable.

A partir d’aquesta adhesió, des d’ECOM col·laborarem en el desenvolupament i consecució dels objectius que es van establir el 1998 i que es van reformular tot just el 2016:

1. Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima;

2. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs;

3. Incrementar i revitalitzar l'espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva accessibilitat;

4. Integrar l'ús de la bicicleta a la ciutat;

5. Aconseguir un transport col·lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana;

6. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport;

7. Millorar l'eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies;

8. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles;

9. Gestionar de forma integral la dotació de places d'estacionament per a tots els modes;

10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització;

Principis del Pacte

Els 5 principis que van subscriure les organitzacions i entitats signants del Pacte havien de guiar l’acció de la mesa i el canvi de paradigma en favor d’una mobilitat més sostenible. Eren: el principi de sostenibilitat -assegurar una mobilitat que resti agressivitat a l’entorn i a la ciutadania, i que incrementi la planificació, eficiència, estalvi de recursos i respecte al medi ambient-; defensar el dret a la mobilitat de tothom; garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes; fomentar un canvi d’actituds de les administracions i dels ciutadans i ciutadanes, amb sistemes que garanteixin la seguretat i la disciplina viària; planificar les noves actuacions urbanístiques segons les necessitats de mobilitat que generaran.

El consens respecte a aquests principis va permetre elaborar un decàleg d’objectius que, tot i que són substancialment vigents, es van reformular el 2016 per actualitzar els termes de manera que es corresponguin amb els del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona i, també, per modificar l’ordre de prioritat dels objectius.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat