Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


àrees d'actuació - projectes internacionals

projecte MAMED (recuperació de MAterials MÈDics)

Web MAMED:

www.mamedical.org

MAMED és un projecte europeu, que es va iniciar el 2004, emmarcat en la Iniciativa de la Unió Europea 'Sócrates' mitjançant els programes 'Grundtvig' i 'Leonardo da Vinci', liderat per l'organització francesa Handicap & Libertés, i on participen les organitzacions de Bèlgica Terre i Aurelie, de França GRETA-GITA, d'Itàlia Consorcio Abele Laboro i de Catalunya Federació ECOM i l'Associació Esclat.

L'objectiu del projecte MAMED és la inserció socio-laboral de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió per causes socials a Europa, mitjançant la formació en competències de mecànica, electricitat, gestió i emmagatzematge de mercaderies i venta i distribució, i la creació, en els països participants d'una xarxa de tallers que promoguin la cooperació amb països en vies de desenvolupament o la creació de mercats locals de segona mà d'aquests materials (cadires de rodes, llits articulats i altre mobiliari d'hospital, grues i altres aparells per a la mobilització de persones i aparells electrònics per a la realització de radiografies i ecografies, entre d'altres).

És per això que la xarxa MAMED pot definir-se com una xarxa internacional d'inserció de persones desafavorides, en base a un projecte que combina:

 • La formació en matèria d'avaluació de materials mèdics i bio-mèdics per a la seva selecció com a "recuperables", instal·lació, muntatge i reparació d'aparells mecànics i elèctrics, recollida emmagatzematge i gestió de mercaderies, venda i distribució i cooperació internacional.
 • La creació de nous llocs de treball per a persones amb discapacitat i en dificultat d'inserció:
  • servei de recollida.
  • taller de reparació.
  • servei de venda i distribució.
  • servei de manteniment.
 • La prestació de serveis de reparació de material ortopèdic així com el desenvolupament d'un mercat local de segona mà de materials mèdic-sanitaris de tipus mecànic en diverses ciutats europees.
 • Participació en projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament per tal d'afavorir-ne el seu equipament mèdic.

Actualment, el projecte MAMED continua desenvolupant aquest concepte en els quatre països inicials i en altres sis que s'han incorporat en el marc de dos projectes de continuïtat:

COMMAMED: que consisteix en el desenvolupament d'eines i canals de comunicació en relació a la xarxa MAMED com un newsletter, la web www.mamedical.org així com la difusió del concepte MAMED en zones d'Europa a través de conferències locals a Àustria, Sud de França, Galícia, Polònia, Turquia i Xipre.

TRAMA: Formació de persones amb discapacitat o altres riscs d'exclusió social en col·laboració amb noves organitzacions d'Alemanya, Àustria, Eslovàquia, Grècia, Lituània, Portugal, Romania i Turquia.

Membres actuals del Projecte MAMED:


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat