Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


àrees d'actuació - esport i lleure

programa de foment d’activitat física adaptada (AFA)

adreçat a persones

servei d'Auxiliar de Suport al Vestidor

Per aclariments i consultes:
Elisabet Vergés
93 451 55 50
lleureiesport@ecom.cat

Més informació:

Col·laboració amb el programa ‘Per un esport sense barreres’, de l’Institut Barcelona Esport (IBE)

Per tal de facilitar la pràctica de l’esport a les persones amb discapacitat a les instal·lacions esportives municipals de Barcelona ciutat, l’Institut Barcelona Esport (IBE), en col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, va posar en marxa el 2009 el Servei de Suport al Vestidor, que és gestionat per ECOM.

Aquest servei està adreçat a persones adultes o joves, a partir de 16 anys, amb discapacitat física, visual o intel·lectual que no pugui realitzar el canvi de muda al vestidor de forma autònoma i/o amb necessitat d’acompanyament per als seus desplaçaments en el centre i/o amb necessitat de suport a les transferències.

Per a les persones amb discapacitat que es troben en aquesta circumstància, els Centres Esportius Municipals (CEM) de Barcelona els ofereixen la possibilitat de disposar d’un auxiliar de suport al vestidor perquè els ajudin a desenvolupar-se dins la instal·lació. La persona amb discapacitat que necessiti aquest suport l’ha de sol·licitar directament al CEM. El CEM transmetrà la sol·licitud a ECOM, que serà l’encarregat de seleccionar i assignar els auxiliars de vestidor.

Tot i l’existència d’aquest servei, els CEM segueixen reconeixent la figura de l’acompanyant de vestidor: familiar, amic, voluntari, etc., que gestiona la mateixa persona amb discapacitat. En ambdós casos, com a contraprestació, els acompanyants i auxiliars poden fer ús de la instal·lació en la franja d’espai que l’usuari amb discapacitat realitza la pràctica esportiva.

La funció de l’auxiliar de vestidor és la de donar servei a la persona amb discapacitat usuària de la instal·lació, sempre dins de la mateixa, per tal que pugui canviar-se de roba abans de l’activitat i dutxar-se i tornar-se a canviar quan l’hagi acabat, així com facilitar-li les transferències, en el cas de persones usuàries de cadira de rodes. També, en els casos que així ho requereixin, donar-li suport per al desplaçaments per la instal·lació esportiva fins al vestidor i des d’aquest fins al lloc de realització de l’activitat, i de forma inversa en acabar l’activitat.

A efectes d’assegurança, tant l’auxiliar de suport com l’acompanyament de l’usuari estan coberts per una pòlissa de dia, d’idèntiques característiques que les que cobreixen les entrades o invitacions d’ús de la instal·lació per un dia.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat