Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


àrees d'actuació - laboral

inici » àrees d'actuació » laboral

L'accés a una feina és fonamental per a l'autonomia de les persones i la seva independència econòmica. En el cas de les persones amb discapacitat, la inclusió laboral és una via que condueix a la seva integració en la societat.

Actualment, la situació laboral de les persones amb discapacitat, malgrat l'existència de diferents marcs legislatius a nivell europeu i nacional per afavorir-la, dista d'una situació d'igualtat respecte la resta de població.

ecom, amb la finalitat d'afavorir la inclusió de les persones amb discapacitat física en l'àmbit laboral, va posar en marxar fa més de deu anys els Serveis d'Integració Laboral (SIL), que actuen, d'una banda, amb les persones demandants de feina, per tal d'assessorar-les en el procés de recerca de feina i capacitar-les per incorporar-se al mercat de treball; i, de l'altra, amb el teixit empresarial, sensibilitzant-lo per contribuir a eliminar els prejudicis existents vers les persones amb discapacitat i informant-lo sobre les potencialitats d'aquest col·lectiu per desenvolupar qualsevol tasca dins l'empresa adequada a les seves capacitats.

I és que la plena integració laboral i social de les persones amb discapacitat difícilment serà real només amb un marc legislatiu favorable, cal també el compromís i la implicació de tots els agents, molt especialment de les empreses.

objectius

  • Informar, orientar i promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat física.
  • Facilitar a les persones amb discapacitat física l'accés als serveis o programes de foment de l'ocupació de les administracions públiques i d'entitats privades.
  • Motivar i millorar la disponibilitat i l'actitud de les persones amb discapacitat física en la recerca de feina.
  • Aprofitar els recursos de formació per a la millor qualificació dels usuaris i col·laborar en el seu desenvolupament.
  • Estimular la cooperació amb les empreses, organitzacions patronals i sindicats per a millorar les oportunitats i condicions de treball de les persones amb discapacitat física.
  • Acompanyar les persones amb discapacitat física en el procés de formació, consecució d'un contracte i inserció laboral, i donar suport i ajut per al manteniment del lloc de treball.

ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat