Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


avís legal

inici » Avís legal

AVÍS LEGAL

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins un fitxer titularitat de FEDERACIÓN ECOM, incloses les dades de nivell alt, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la complementació i enviament d’aquest Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament per part de FEDERACIÓN ECOM, que per la seva banda garanteix que no les cedirà a terceres entitats. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei, enviant-nos un escrit a FEDERACIÓN ECOM, amb adreça a la GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 562, PRINCIPAL 2ª. 08011 BARCELONA, o bé, enviant un correu electrònic a: recursoshumanos@ecom.cat. En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers, incloent-hi la imatge d’aquests, haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, tenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades.

ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat